search user
Advert
Advert
Clipland Forum Other

PANGARA KA by Karel Marquez

(Messages 1 to 15 of 17 (Page 1 of 2) ) Next 2 messages >> Post Reply
# 1 15 years ago

minsan pa, nang ako'y mapatingin
hindi ko alam na ika'y tutugon
sa mga tanong na, aking nabitawan
hindi ko alam n ito'y totoo

(chorus 1)
pangarap ka sa bawat sandali langit man
ang tingin ko sa'yo sanay marating

oh ohh ohhh

hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin
pangarap n lang at bumulong s hangin
kailan kaya darating muli, ang isang sandali
na ako'y lilingon muli

(chorus 2)
pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig
ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin

ngunitikaw ba ay isang pangarap lang
ohhhhh ohhh ohhhhhh oooohhhhhhhh

pangarap ka, o tinig mong kay lambing
ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi**

(repeat chorus 2)

ohhhhh ohhhhhh

pangarap ka, sa bawat sandali
pangarap ka....
# 2 15 years ago

> minsan pa, nang ako'y mapatingin
> hindi ko alam na ika'y tutugon
> sa mga tanong na, aking nabitawan
> hindi ko alam n ito'y totoo
>
> (chorus 1)
> pangarap ka sa bawat sandali langit man
> ang tingin ko sa'yo sanay marating
>
> oh ohh ohhh
>
> hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin
> pangarap n lang at bumulong s hangin
> kailan kaya darating muli, ang isang sandali
> na ako'y lilingon muli
>
> (chorus 2)
> pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig
> ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin
>
> ngunitikaw ba ay isang pangarap lang
> ohhhhh ohhh ohhhhhh oooohhhhhhhh
>
> pangarap ka, o tinig mong kay lambing
> ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi**
>
> (repeat chorus 2)
>
> ohhhhh ohhhhhh
>
> pangarap ka, sa bawat sandali
> pangarap ka....
# 3 15 years ago

> > minsan pa, nang ako'y mapatingin
> > hindi ko alam na ika'y tutugon
> > sa mga tanong na, aking nabitawan
> > hindi ko alam n ito'y totoo
> >
> > (chorus 1)
> > pangarap ka sa bawat sandali langit man
> > ang tingin ko sa'yo sanay marating
> >
> > oh ohh ohhh
> >
> > hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin
> > pangarap n lang at bumulong s hangin
> > kailan kaya darating muli, ang isang sandali
> > na ako'y lilingon muli
> >
> > (chorus 2)
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin
> >
> > ngunitikaw ba ay isang pangarap lang
> > ohhhhh ohhh ohhhhhh oooohhhhhhhh
> >
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi**
> >
> > (repeat chorus 2)
> >
> > ohhhhh ohhhhhh
> >
> > pangarap ka, sa bawat sandali
> > pangarap ka....
>
# 4 15 years ago

> > minsan pa, nang ako'y mapatingin
> > hindi ko alam na ika'y tutugon
> > sa mga tanong na, aking nabitawan
> > hindi ko alam n ito'y totoo
> >
> > (chorus 1)
> > pangarap ka sa bawat sandali langit man
> > ang tingin ko sa'yo sanay marating
> >
> > oh ohh ohhh
> >
> > hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin
> > pangarap n lang at bumulong s hangin
> > kailan kaya darating muli, ang isang sandali
> > na ako'y lilingon muli
> >
> > (chorus 2)
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin
> >
> > ngunitikaw ba ay isang pangarap lang
> > ohhhhh ohhh ohhhhhh oooohhhhhhhh
> >
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi**
> >
> > (repeat chorus 2)
> >
> > ohhhhh ohhhhhh
> >
> > pangarap ka, sa bawat sandali
> > pangarap ka....
>
# 5 15 years ago

> > minsan pa, nang ako'y mapatingin
> > hindi ko alam na ika'y tutugon
> > sa mga tanong na, aking nabitawan
> > hindi ko alam n ito'y totoo
> >
> > (chorus 1)
> > pangarap ka sa bawat sandali langit man
> > ang tingin ko sa'yo sanay marating
> >
> > oh ohh ohhh
> >
> > hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin
> > pangarap n lang at bumulong s hangin
> > kailan kaya darating muli, ang isang sandali
> > na ako'y lilingon muli
> >
> > (chorus 2)
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin
> >
> > ngunitikaw ba ay isang pangarap lang
> > ohhhhh ohhh ohhhhhh oooohhhhhhhh
> >
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi**
> >
> > (repeat chorus 2)
> >
> > ohhhhh ohhhhhh
> >
> > pangarap ka, sa bawat sandali
> > pangarap ka....
>
# 6 15 years ago

> > minsan pa, nang ako'y mapatingin
> > hindi ko alam na ika'y tutugon
> > sa mga tanong na, aking nabitawan
> > hindi ko alam n ito'y totoo
> >
> > (chorus 1)
> > pangarap ka sa bawat sandali langit man
> > ang tingin ko sa'yo sanay marating
> >
> > oh ohh ohhh
> >
> > hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin
> > pangarap n lang at bumulong s hangin
> > kailan kaya darating muli, ang isang sandali
> > na ako'y lilingon muli
> >
> > (chorus 2)
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin
> >
> > ngunitikaw ba ay isang pangarap lang
> > ohhhhh ohhh ohhhhhh oooohhhhhhhh
> >
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi**
> >
> > (repeat chorus 2)
> >
> > ohhhhh ohhhhhh
> >
> > pangarap ka, sa bawat sandali
> > pangarap ka....
>
# 7 15 years ago

> > minsan pa, nang ako'y mapatingin
> > hindi ko alam na ika'y tutugon
> > sa mga tanong na, aking nabitawan
> > hindi ko alam n ito'y totoo
> >
> > (chorus 1)
> > pangarap ka sa bawat sandali langit man
> > ang tingin ko sa'yo sanay marating
> >
> > oh ohh ohhh
> >
> > hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin
> > pangarap n lang at bumulong s hangin
> > kailan kaya darating muli, ang isang sandali
> > na ako'y lilingon muli
> >
> > (chorus 2)
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin
> >
> > ngunitikaw ba ay isang pangarap lang
> > ohhhhh ohhh ohhhhhh oooohhhhhhhh
> >
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi**
> >
> > (repeat chorus 2)
> >
> > ohhhhh ohhhhhh
> >
> > pangarap ka, sa bawat sandali
> > pangarap ka....
>
# 8 15 years ago

> > minsan pa, nang ako'y mapatingin
> > hindi ko alam na ika'y tutugon
> > sa mga tanong na, aking nabitawan
> > hindi ko alam n ito'y totoo
> >
> > (chorus 1)
> > pangarap ka sa bawat sandali langit man
> > ang tingin ko sa'yo sanay marating
> >
> > oh ohh ohhh
> >
> > hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin
> > pangarap n lang at bumulong s hangin
> > kailan kaya darating muli, ang isang sandali
> > na ako'y lilingon muli
> >
> > (chorus 2)
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin
> >
> > ngunitikaw ba ay isang pangarap lang
> > ohhhhh ohhh ohhhhhh oooohhhhhhhh
> >
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi**
> >
> > (repeat chorus 2)
> >
> > ohhhhh ohhhhhh
> >
> > pangarap ka, sa bawat sandali
> > pangarap ka....
>
# 9 15 years ago

> > minsan pa, nang ako'y mapatingin
> > hindi ko alam na ika'y tutugon
> > sa mga tanong na, aking nabitawan
> > hindi ko alam n ito'y totoo
> >
> > (chorus 1)
> > pangarap ka sa bawat sandali langit man
> > ang tingin ko sa'yo sanay marating
> >
> > oh ohh ohhh
> >
> > hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin
> > pangarap n lang at bumulong s hangin
> > kailan kaya darating muli, ang isang sandali
> > na ako'y lilingon muli
> >
> > (chorus 2)
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin
> >
> > ngunitikaw ba ay isang pangarap lang
> > ohhhhh ohhh ohhhhhh oooohhhhhhhh
> >
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi**
> >
> > (repeat chorus 2)
> >
> > ohhhhh ohhhhhh
> >
> > pangarap ka, sa bawat sandali
> > pangarap ka....
>
# 10 15 years ago

> > > minsan pa, nang ako'y mapatingin
> > > hindi ko alam na ika'y tutugon
> > > sa mga tanong na, aking nabitawan
> > > hindi ko alam n ito'y totoo
> > >
> > > (chorus 1)
> > > pangarap ka sa bawat sandali langit man
> > > ang tingin ko sa'yo sanay marating
> > >
> > > oh ohh ohhh
> > >
> > > hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin
> > > pangarap n lang at bumulong s hangin
> > > kailan kaya darating muli, ang isang sandali
> > > na ako'y lilingon muli
> > >
> > > (chorus 2)
> > > pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig
> > > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin
> > >
> > > ngunitikaw ba ay isang pangarap lang
> > > ohhhhh ohhh ohhhhhh oooohhhhhhhh
> > >
> > > pangarap ka, o tinig mong kay lambing
> > > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi**
> > >
> > > (repeat chorus 2)
> > >
> > > ohhhhh ohhhhhh
> > >
> > > pangarap ka, sa bawat sandali
> > > pangarap ka....
> >
>
# 11 15 years ago

> > > minsan pa, nang ako'y mapatingin
> > > hindi ko alam na ika'y tutugon
> > > sa mga tanong na, aking nabitawan
> > > hindi ko alam n ito'y totoo
> > >
> > > (chorus 1)
> > > pangarap ka sa bawat sandali langit man
> > > ang tingin ko sa'yo sanay marating
> > >
> > > oh ohh ohhh
> > >
> > > hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin
> > > pangarap n lang at bumulong s hangin
> > > kailan kaya darating muli, ang isang sandali
> > > na ako'y lilingon muli
> > >
> > > (chorus 2)
> > > pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig
> > > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin
> > >
> > > ngunitikaw ba ay isang pangarap lang
> > > ohhhhh ohhh ohhhhhh oooohhhhhhhh
> > >
> > > pangarap ka, o tinig mong kay lambing
> > > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi**
> > >
> > > (repeat chorus 2)
> > >
> > > ohhhhh ohhhhhh
> > >
> > > pangarap ka, sa bawat sandali
> > > pangarap ka....
> >
>
# 12 15 years ago

> > > minsan pa, nang ako'y mapatingin
> > > hindi ko alam na ika'y tutugon
> > > sa mga tanong na, aking nabitawan
> > > hindi ko alam n ito'y totoo
> > >
> > > (chorus 1)
> > > pangarap ka sa bawat sandali langit man
> > > ang tingin ko sa'yo sanay marating
> > >
> > > oh ohh ohhh
> > >
> > > hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin
> > > pangarap n lang at bumulong s hangin
> > > kailan kaya darating muli, ang isang sandali
> > > na ako'y lilingon muli
> > >
> > > (chorus 2)
> > > pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig
> > > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin
> > >
> > > ngunitikaw ba ay isang pangarap lang
> > > ohhhhh ohhh ohhhhhh oooohhhhhhhh
> > >
> > > pangarap ka, o tinig mong kay lambing
> > > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi**
> > >
> > > (repeat chorus 2)
> > >
> > > ohhhhh ohhhhhh
> > >
> > > pangarap ka, sa bawat sandali
> > > pangarap ka....
> >
>
# 13 15 years ago

> > minsan pa, nang ako'y mapatingin
> > hindi ko alam na ika'y tutugon
> > sa mga tanong na, aking nabitawan
> > hindi ko alam n ito'y totoo
> >
> > (chorus 1)
> > pangarap ka sa bawat sandali langit man
> > ang tingin ko sa'yo sanay marating
> >
> > oh ohh ohhh
> >
> > hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin
> > pangarap n lang at bumulong s hangin
> > kailan kaya darating muli, ang isang sandali
> > na ako'y lilingon muli
> >
> > (chorus 2)
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin
> >
> > ngunitikaw ba ay isang pangarap lang
> > ohhhhh ohhh ohhhhhh oooohhhhhhhh
> >
> > pangarap ka, o tinig mong kay lambing
> > ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi**
> >
> > (repeat chorus 2)
> >
> > ohhhhh ohhhhhh
> >
> > pangarap ka, sa bawat sandali
> > pangarap ka....
>
# 14 15 years ago

minsan pa, nang ako'y mapatingin
hindi ko alam na ika'y tutugon
sa mga tanong na, aking nabitawan
hindi ko alam n ito'y totoo pangarap ka sa bawat sandali langit man ang tingin ko sa'yo sanay marating ohh ohh hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin pangarap n lang at bumulong s hangin kailan kaya darating muli, ang isang sandali na ako'y lilingon muli pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin ngunitikaw ba ay isang pangarap lang ohhpangarap ka, o tinig mong kay lambing ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi*(repeat chorus 2)

# 15 15 years ago

minsan pa ng ako'y mapatngin hindi ko alam na ika'y tutugon s mga tanong na, aking nabitawan hindi ko alam n ito'y totoo pangarap ka sa bawat sandali langit man ang tingin ko sa'yo sanay marating ohh ohh hanggang dito n lang yata ang kaya kong gawin pangarap n lang at bumulong s hangin kailan kaya darating muli, ang isang sandali na ako'y lilingon muli pangarap ka, o tinig mong kay lambing/lamig ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi** pansin ngunitikaw ba ay isang pangarap lang ohhpangarap ka, o tinig mong kay lambing ang iyong mga ngiti na sa akin ay nakapagbi*(repeat chorus 2)

(Messages 1 to 15 of 17 (Page 1 of 2) ) Next 2 messages >>

This Thread

15 posts in this thread

Posting Rules
Anonymous users may post new threads
Anonymous users may post replies
Logged in users may post new threads
Logged in users may post replies
Post attachments is off
Post editing is off

All times are GMT+1.
The date and time now is Mon Apr 19 21:38:48 2021.
Tell us what you like, or dislike:

(Optional) Leave your email to let us contact you to follow up on your feedback. Your email address will be kept private.

Leave feedback!  X