Clipland Forum > Other >
Paano Kita Mapasasalamatan
(Messages 1 to 15 of 18 (Page 1 of 2) ) Next 3 messages >> Post Reply
Paano Kita Mapasasalamatan
# 1 Friday 10/01/04

Paano Kita Mapasasalamatan
Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan.
Advertisement
# 2 Sunday 10/17/04

Wendy
Re: Paano Kita Mapasasalamatan Lyrics
Paano Kita Mapasasalamatan

Paano kita mapasasalamatan
Sa puso mong sa’kin ibini**
N**on lamang ako nag mahal ng tunay
Sa tanang aking buhay
Sapat na ban a ako ay mangako
Mananatili ka dito sa’king puso
Paano kita mapasasalamatan
Sapat naba mahalin lang kita
Mag pakailan pa man

N**on lamang ako nag mahal ng tunay
Sa tanang aking buhay
Sapat naba ang akoy mangako
Mananatili ka dito sa aking puso
Paano kita mapasasalamatan
Sapat na bang mahalin lang kita

Sapat nabang mahalin lang kita (4x)

Magpakailan man


Tip: If you want to see lyrics of other songs, just surf in google.


# 3 Tuesday 11/09/04

Re: Paano Kita Mapasasalamatan
> Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan.
pls.....
thanks
# 4 Tuesday 11/09/04

Re: Paano Kita Mapasasalamatan
> Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan.
pls.....
thanks
# 5 Friday 11/26/04

Re: Paano Kita Mapasasalamatan
> Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan.

in fact, i'm also looking for the piano chords of the song. you might have it. kindly send me pag meron ka na rin. thanks! God bless!


PAANO KITA MAPASASALAMATAN
(Sarah Geronimo)


Paano kita mapasasalamatan
Sa puso mong sa’kin ibini**
N**on lamang ako nagmahal ng tunay
Sa tanang aking buhay
Sapat na ba na ako ay mangako
Mananatili ka dito sa’king puso
Paano kita mapasasalamatan
Sapat naba mahalin lang kita
Mag pakailan pa man

N**on lamang ako nagmahal ng tunay
Sa tanang aking buhay
Sapat na ba ang akoy mangako
Mananatili ka dito sa aking puso
Paano kita mapasasalamatan
Sapat na bang mahalin lang kita

Sapat na bang mahalin lang kita (4x)

Magpakailan man


# 6 Tuesday 11/30/04

Re: Paano Kita Mapasasalamatan
> Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan.
# 7 Saturday 12/18/04

Re: Paano Kita Mapasasalamatan
> Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan,too.plsss ;(
# 8 Sunday 12/19/04

Re: Paano Kita Mapasasalamatan lyrics
> Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan.
# 9 Tuesday 02/08/05

Re: Paano Kita Mapasasalamatan
> Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan.
# 10 Monday 02/21/05

Re: Paano Kita Mapasasalamatan
> Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan.
# 11 Thursday 12/29/05

Re: Re: Paano Kita Mapasasalamatan lyrics
> > Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan.
>
# 12 Wednesday 02/01/06

Re: Re: Paano Kita Mapasasalamatan lyrics
> > Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan.
>
# 13 Saturday 02/18/06

Re: Re: Re: Paano Kita Mapasasalamatan lyrics
> > > Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan.
> >
>
# 14 Thursday 02/23/06

Re: Re: Paano Kita Mapasasalamatan lyrics
> > Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan.
>
# 15 Thursday 02/23/06

Re: Re: Paano Kita Mapasasalamatan lyrics
> > Pls send me the lyrics of the song Paano Kita Mapasasalamatan.
>
(Messages 1 to 15 of 18 (Page 1 of 2) ) Next 3 messages >> Post Reply
This Thread
Posting Rules
Anonymous users may post new threads
Anonymous users may post replies
Logged in users may post new threads
Logged in users may post replies
Post attachments is off
Post editing is off

All times are GMT+1. The date and time now is Sat Oct 21 08:46:57 2017.
Copyright © 1998-2017 Clipland GmbH. All rights reserved. | Clipland.com 1st in music videos online! We know short form media.